แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับทุน 2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship

เปิดรับสมัครสำหรับทุน 2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับทุน 2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship

Ritsumeikan University เปิดรับสมัครทุนสำหรับ “2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students and International Research Students” โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.ritsumei.ac.jp/eng/html/admissions/finance/host/fin_01_1.html
http://www.ritsumei.ac.jp/eng/common/data/MEXTgr13.pdf

หรือประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลทาง Email: cger-bkc@st.ritsumei.ac.th ทางโทรศัพท์ +81 (0) 77-561-3946 โทรสาร +81 (0) 77-561-3956

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ