แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับทุน International Exchange Programs at Waseda University for AY 2015-2016 (หมดเขตุ 10 พฤศจิกายน 2557)

เปิดรับสมัครสำหรับทุน International Exchange Programs at Waseda University for AY 2015-2016 (หมดเขตุ 10 พฤศจิกายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับทุน International Exchange Programs at Waseda University for AY 2015-2016 (หมดเขตุ 10 พฤศจิกายน 2557)

Waseda University เปิดรับสมัครสำหรับทุน International Exchange Programs at Waseda University for AY 2015-2016 จำนวน 4 ประเภท โดยสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษาได้ดังนี้

1.  Undergraduate Studies Program
-  นักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี โดยมีสถานภาพเป็น non – degree student
-  มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2015 – กุมภาพันธ์ 2016 และตั้งแต่ตุลาคม 2015 – กรกฎาคม 2016 หรือ 1 ภาคการเรียนศึกษา ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2015 และเดือนตุลาคม 2015 – กุมภาพันธ์ 2016

2.  Graduate Studies Program
-  นักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีสถานภาพเป็น non – degree student
-  นักศึกษาสามารถลงเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ Center for Japanese Language
-  มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2015 – กุมภาพันธ์ 2016 และตั้งแต่ตุลาคม 2015 – กรกฎาคม 2016 หรือ 1 ภาคการเรียนศึกษา ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2015 และเดือนตุลาคม 2015 – กุมภาพันธ์ 2016

3.  Intensive Japanese Language Program
-  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะเรียน Intensive Japanese Language ณ Center for Japanese Language
-  ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน
-  มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2015 – กุมภาพันธ์ 2016 และตั้งแต่ตุลาคม 2015 – กรกฎาคม 2016

4.  One – Year Study Abroard Program at School of International Liberal Studies (SILS)
-  ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน
-  มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2015 – กุมภาพันธ์ 2016 และตั้งแต่ตุลาคม 2015 – กรกฎาคม 2016 หรือ 1 ภาคการเรียนศึกษา ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2015 และเดือนตุลาคม 2015 – กุมภาพันธ์ 2016

ทาง Waseda University จะยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิตแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้รับการคัดเลือก โดยสำหรับการแลกเปลี่ยนในปีนี้ Waseda University จะรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 1 ราย
นักศึกษาที่สนใจสามรถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้จาก http://www.waseda.jp/cie/select/step01.html และส่งให้วิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 (ตึกอาคารเรียนและบริหาร) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ