แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมชมการแสดงดนตรี Fusion Rock Band จากประเทศอินเดีย (หมดเขตุ 23 ตุลาคม 2557)

เชิญเข้าร่วมชมการแสดงดนตรี Fusion Rock Band จากประเทศอินเดีย (หมดเขตุ 23 ตุลาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมชมการแสดงดนตรี Fusion Rock Band จากประเทศอินเดีย (หมดเขตุ 23 ตุลาคม 2557)

สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงดนตรี Fusion Rock Band จากประเทศอินเดีย โดย Girish Pradhan และ The Chronicles (GNTC) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 18.30 – 21.00 น. ณ ลานประตูท่าแพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถยืนยันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-8517221

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ