แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme (หมดเขตุ 1 ธันวาคม 2557)

เปิดรับสมัครสำหรับทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme (หมดเขตุ 1 ธันวาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme (หมดเขตุ 1 ธันวาคม 2557)

The Research Grants Council of Hong Kong เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Hong Kong PhD Fellowship Scheme” ซึ่งเป็นทุนศึกษาระดับปริญญาเอกในสถาบันของฮ่องกงสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านผลการศึกษา ความสามารถในการวิจัย มีศักยภาพในการสื่อสาร และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการเป็นผู้นำ ในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

-  Sciences, Medicine, Engineering and Technology
-  Humanities, Social Sciences and Business Studies

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html
Poster: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Poster2014-15HKPFS.pdf
Leaflet: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet2014-15HKPFS.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ