แสดงรายละเอียดข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR) นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ