แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัย ปี 2557

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัย ปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัย ปี 2557

ตามที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัยปี 2557 เรื่อง "เจาะลึกการสืบต้นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานวิจัย และแนวโน้มการดำเนินการวิจัยร่วมกัน" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 -12.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://library.cmu.ac.th/actdb/register

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ