แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sophia University Exchange Application Spring Semester 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2557)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sophia University Exchange Application Spring Semester 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sophia University Exchange Application Spring Semester 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2557)

Sophia University ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Sophia University Exchange Application Spring Semester 2015 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557 ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ตามวัน-เวลาราชการ

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ
http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ