แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญคณะประจำปี 2557 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ (ตึกใหม่) เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ