แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

ประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

ประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 57 (สอนต่อจาก อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)

ทุกๆวันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น. ห้องเรียน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ