แสดงรายละเอียดข่าวUK University Fair 2014

UK University Fair 2014 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UK University Fair 2014

BRIT – Education UK ประสงค์จะจัดงาน UK University Fair 2014 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ โรงแรม The Landmark Bangkok (Sukhumvit) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาพบปะและสอบถามกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอังกฤษที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร ขั้นตอนและเอกสารในการสมัครเรียนต่อในอังกฤษอย่างใกล้ชิด

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มและลงทะเบียนได้ที่ www.ukunifair.co.uk/bkk หรือโทรศัพท์ 02-655-1240

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ