แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก University of Newcastle และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศึกษาดูงานจาก University of Newcastle และ มหาวิทยาลัยทักษิณ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก University of Newcastle และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้พานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จาก University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย และ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และสัมภาษณ์นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายถึงการดำเนินการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ