แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าทำแบบการเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 9

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าทำแบบการเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 9 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าทำแบบการเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 9

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าทำแบบการเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 9
สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557
ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่


โดยนักศึกษาสามารถเข้าระบบได้ที่ >> https://elearning.cmu.ac.th/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้เลือกที่ #กิจกรรมของปี2557 ซึ่งระบบจะทำการรวมชั่วโมงของปีปัจจุบันเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ