แสดงรายละเอียดข่าวทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 24 ตุลาคม 2557)

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 24 ตุลาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 24 ตุลาคม 2557)

Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2015-2016 (Spring 2015) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
http://www.cie.mie-u.ac.jp/en/cier/prospective/kind/cooperation

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กรุณายื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ