แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังฯ ตอน 001 และ 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังฯ ตอน 001 และ 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังฯ ตอน 001 และ 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังฯ ตอน 001,801 และ 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

กระบวนวิชา 177450 งดวันอังคาร,ศุกร์ ที่ 9,12 ก.ย.57 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง SB 4208

กระบวนวิชา 177214 งดวันอังคาร,ศุกร์ ที่ 9,12 ก.ย. 57 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ