แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University Exchange Student Program (หมดเขต 10 กันยายน 2557)

โครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University Exchange Student Program (หมดเขต 10 กันยายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University Exchange Student Program (หมดเขต 10 กันยายน 2557)

Shinshu University ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “Shinshu University Exchange Student Program” โดยสามารถส่งเอกสารการสมัคร คือ Application Package และ Original Academic Transcript ให้กับส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suic/english/prospective/exchange-in/exchange-in-guide/spring-2015.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ