แสดงรายละเอียดข่าวกฎและระเบียบ

กฎและระเบียบ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฎและระเบียบ

นักศึกษาที่เข้าร่วม "โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและองค์ความรู้กฎหมายอาเซียน"(Unit for EU-ASEAN Law Studies:EALS)สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กฎและระเบียบของโครงการ ตามไฟล์แนบ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ