แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ "วิตามินธรรมะ"

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ "วิตามินธรรมะ" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จ.ปทุมธานี
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ "วิตามินธรรมะ"
ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -30 พฤศจิกายน 2557

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครในที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ