แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอแสดงความยินกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2557
และได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ