กิจกรรมการปฐมนิเทศภาษาอังกฤษซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมการปฐมนิเทศภาษาอังกฤษซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งข่าวถึงนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU -ePro) ว่า ทางมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาษาอังกฤษซ่อมเสริมในวันพุธ ที 3 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบของตนเองได้ตามเว็บไซต์ http://itsc.cmu.ac.th/cmuepro/ กิจกรรมนี้สำคัญมากนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบต้องเข้าร่วมกิจกรรม