แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมการปฐมนิเทศภาษาอังกฤษซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro

กิจกรรมการปฐมนิเทศภาษาอังกฤษซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการปฐมนิเทศภาษาอังกฤษซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งข่าวถึงนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU -ePro) ว่า ทางมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาษาอังกฤษซ่อมเสริมในวันพุธ ที 3 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบของตนเองได้ตามเว็บไซต์ http://itsc.cmu.ac.th/cmuepro/ กิจกรรมนี้สำคัญมากนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบต้องเข้าร่วมกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ