แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Law Review เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (หมดเขต 15 กันยายน 2557)

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Law Review เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (หมดเขต 15 กันยายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Law Review เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (หมดเขต 15 กันยายน 2557)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – 4 ที่สนใจฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนบทความและวิจัยภายใต้โครงการ Law Review สอนโดยเจ้าของภาษา อาจารย์ Susan Billstrom

สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ พี่เฟิร์น ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942920
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ