แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม "นิติ-ถาปัตย์ฯ "ที่ระบบ E-Learning

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม "นิติ-ถาปัตย์ฯ "ที่ระบบ E-Learning