แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม "นิติ-ถาปัตย์ฯ "ที่ระบบ E-Learning

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม "นิติ-ถาปัตย์ฯ "ที่ระบบ E-Learning - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม "นิติ-ถาปัตย์ฯ "ที่ระบบ E-Learning

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ