แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ RDPB CAMP รุ่นที่ 4.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ RDPB CAMP รุ่นที่ 4. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ RDPB CAMP รุ่นที่ 4.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ RDPB CAMP รุ่นที่ 4.

     รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ