แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาและทุนวิจัย Doctoral Candidates Academics and Scientists (หมดเขต 15 ตุลาคม 2557)

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย Doctoral Candidates Academics and Scientists (หมดเขต 15 ตุลาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย Doctoral Candidates Academics and Scientists (หมดเขต 15 ตุลาคม 2557)

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยแจ้งด้วยว่า The German Academic Exchange Service (DAAD) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย Doctoral Candidates Academics and Scientists ประจำปีการศึกษา 2015/2016 แก่อาจารย์ และนักศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.daad.or.th/en/21220/index.html

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครตามขั้นตอนการสมัครทุนผ่าน http://www.daad.or.th/imperia/md/content/informationszentren/icbangkok/general_information_on_the_application_via_daad_portal.pdf และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-287-9000 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ