แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อ (พี่นัย) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา มช.57 ด่วน!!

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อ (พี่นัย) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา มช.57 ด่วน!! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อ (พี่นัย) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา มช.57 ด่วน!!

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อ (พี่นัย) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา มช.57 ด่วน!! พร้อมนำสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วยจำนวน 1 ใบ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ