แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อ (พี่นัย) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา มช.57 ด่วน!!

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อ (พี่นัย) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา มช.57 ด่วน!!

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อ (พี่นัย) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่องทุนการศึกษา มช.57 ด่วน!! พร้อมนำสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วยจำนวน 1 ใบ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557