แจ้งนักศึกษา(ทุน)รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 ขอให้นำแผ่นป้ายมาคืนด่วน!!

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งนักศึกษา(ทุน)รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 ขอให้นำแผ่นป้ายมาคืนด่วน!!

แจ้งนักศึกษา(ทุน)รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 ขอให้นำแผ่นป้ายมาคืน (พี่นัย) ด่วน!!