ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ)และขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้าร่วมเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู และเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.45 - 10.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ (อาคารเรียนหลังใหม่)ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว