ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176211 sec 003 วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57และสอนชดเชยวันพุธที่ 3 ก.ย.57

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176211 sec 003 วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57และสอนชดเชยวันพุธที่ 3 ก.ย.57

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176211 กฎหมายแพ่งพาณิชย์เบื้องต้น sec 003 อาจารย์อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 57 เวลา 14.30 - 16.00 น. และสอนชดเชยวันพุธที่ 3 กันยายน 57 เวลา 10.00-11.30 น. ห้อง SB1122