แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176211 sec 003 วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57และสอนชดเชยวันพุธที่ 3 ก.ย.57

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176211 sec 003 วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57และสอนชดเชยวันพุธที่ 3 ก.ย.57 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176211 sec 003 วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.57และสอนชดเชยวันพุธที่ 3 ก.ย.57

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176211 กฎหมายแพ่งพาณิชย์เบื้องต้น sec 003 อาจารย์อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 57 เวลา 14.30 - 16.00 น. และสอนชดเชยวันพุธที่ 3 กันยายน 57 เวลา 10.00-11.30 น. ห้อง SB1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ