เปลี่ยนแปลงประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

เปลี่ยนแปลงประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

การลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803
ประกาศลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802,803

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชา 204100 ตอน 801,802,803 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

และงดสอน วัน อาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557เวลา 9.00-12.00,13.00-16.00 น.