เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177103

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177103

นักศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177103 Sec 802 ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนใน Sec 801 และเปลี่ยนเวลาเรียนเป็นวันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
นักศึกษาภาคปกติ เปลี่ยนเวลาเรียนเป็นวันพฤหัสบดี วันเดียว และเปลี่ยนเวลาเรียนเป็น เวลา 16.00-19.00 น.