แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177103

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177103 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177103

นักศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177103 Sec 802 ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนใน Sec 801 และเปลี่ยนเวลาเรียนเป็นวันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
นักศึกษาภาคปกติ เปลี่ยนเวลาเรียนเป็นวันพฤหัสบดี วันเดียว และเปลี่ยนเวลาเรียนเป็น เวลา 16.00-19.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ