ประกาศกระบวนวิชา 177494-001,801 และกระบวนวิชา 177405-001,801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศกระบวนวิชา 177494-001,801 และกระบวนวิชา 177405-001,801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2557

ประกาศกระบวนวิชา 177494-001,801 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญา และกระบวนวิชา 177405-001,801 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เริ่มเรียนวันที่ 1 กันยายน 2557