แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษากฎหมาย ในการเข้าร่วมโครงการ Support Today’s Law Students Become Tomorrows Pro Bono Leaders’ campaign ณ ประเทศสิงคโปร์

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษากฎหมาย ในการเข้าร่วมโครงการ Support Today’s Law Students Become Tomorrows Pro Bono Leaders’ campaign ณ ประเทศสิงคโปร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษากฎหมาย ในการเข้าร่วมโครงการ Support Today’s Law Students Become Tomorrows Pro Bono Leaders’ campaign ณ ประเทศสิงคโปร์

BABSEA CLE เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักศึกษากฎหมายจำนวน 10 ทุน ในการเข้าร่วมโครงการ Support Today’s Law Students Become Tomorrows Pro Bono Leaders’ campaign ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2557

สามารถศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.probonoconference.org และ http://www.indiegogo.com/projects/support-todays-law-students-become-tomorrows-pro-bono-leaders/a2b2/6973226

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ