ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214,177450 ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214,177450 ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214,177450 ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

- วันพฤหัส ที่ 14 ส.ค. 57 เวลา 16.30-19.30 น.กระบวนวิชา 177214-801
- วันศุกร์ ที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 9.30-11.00 น. กระบวนวิชา 177450-001
- วันศุกร์ ที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 11.00-12.30 น. กระบวนวิชา 177214-001

เริ่มเรียน วันอังคาร ที่ 19 ส.ค. 57 เป็นต้นไป