แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214,177450 ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214,177450 ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214,177450 ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214,177450 ตอน 01,801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

- วันพฤหัส ที่ 14 ส.ค. 57 เวลา 16.30-19.30 น.กระบวนวิชา 177214-801
- วันศุกร์ ที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 9.30-11.00 น. กระบวนวิชา 177450-001
- วันศุกร์ ที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 11.00-12.30 น. กระบวนวิชา 177214-001

เริ่มเรียน วันอังคาร ที่ 19 ส.ค. 57 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ