แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


กำหนดการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คือวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 - วัน อังคาร ที่ 9 กันยายน 2557

สำนักทะเบียนฯ ขอแจ้งวิธีการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย

-ดังไฟล์ประกอบแนบ