แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนล่าสุดจาก EducationUSA Thailand (EdUSA)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนล่าสุดจาก EducationUSA Thailand (EdUSA) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนล่าสุดจาก EducationUSA Thailand (EdUSA)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาล่าสุด จาก EducationUSA Thailand (EdUSA)

• ทุนป.โท เศรษฐศาสตร์ Lebow College of Business, School of Economics, Drexel University สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี พร้อมโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วยสอน http://bit.ly/1nUPLFs

• ทุนป.โทด้านกฎหมาย Southwestern University (California) เป็นส่วนลดค่าเทอม พิจารณาจากประสบการณ์ เกรด และ จดหมายรับรอง http://bit.ly/1yjgZ0l

• ทุนป.ตรี SOUTHERN OREGON UNIVERSITY (Oregon) สำหรับผู้สมัครเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 http://bit.ly/XsJrsY

• ทุนจาก Ripon College (Wisconsin) พิจารณาจากผลการเรียน และกิจกรรม มูลค่าสูงสุดถึง $15,000 สำหรับปีการศึกษา 2015-2016 http://bit.ly/UaLhn5

• ทุนเรียนต่อด้านดนตรี Full Sail University (Florida) ระดับป.ตรี และ associate’s program สาขา Event Production, Recording Arts, Music Production http://bit.ly/1zrHgLv

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/EducationUSAThailand

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ