แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 2557

     รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (คลิกที่นี่)


     นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่นี่ (คลิก)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ