แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและกรอกรายะลเอียดพร้อมส่งได้ที่ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์รายละเอียดการจัดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ