แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลโมร็อกโกสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2557 -2558 (หมดเขต 29 กรกฎาคม 57)

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลโมร็อกโกสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2557 -2558 (หมดเขต 29 กรกฎาคม 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลโมร็อกโกสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2557 -2558 (หมดเขต 29 กรกฎาคม 57)

รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (L’ Agence Marocaine de Cooperation Internationale-AMCI) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557-2558 จำนวน 14 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ไม่จำกัดสาขาวิชา

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารที่แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ