แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโก (หมดเขต 31 สิงหาคม 57)

เปิดรับสมัครทุนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโก (หมดเขต 31 สิงหาคม 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโก (หมดเขต 31 สิงหาคม 57)

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน และประสงค์จะร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น การทำวิจัยระยะสั้น การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือศึกษาเฉพาะทางรวมถึงการแพทย์เฉพาะทาง ณ สถาบันอุดมศึกษาในเม็กซิโก จำนวน 1 ทุน ในปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.inter.mua.go.th (หัวข้อย่อย Announcement) หรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก http://amexicid.gob.mx/index.php/oferta-de-becaspara-extranjeros ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีหนังสือเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนที่ออกโดยรัฐบาลไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) และต้องจัดส่งใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ตามที่อยู่ดังนี้

The Embassy of Mexico
20th Floor, Thai Wah Tower I, 21/60-62 South Sathorn Road
Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0 2285 0995 Fax 0 2285 0667

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ