แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัคร การประกวด “SEAMEO-Australia Education Links Award” ประจำปี 2557 (หมดเขต 6 มีนาคม 2558)

เปิดรับสมัคร การประกวด “SEAMEO-Australia Education Links Award” ประจำปี 2557 (หมดเขต 6 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร การประกวด “SEAMEO-Australia Education Links Award” ประจำปี 2557 (หมดเขต 6 มีนาคม 2558)

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดการประกวดรางวัล “SEAMEO-Australia Education Links Award” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการหรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org/seameo-australia-award พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง secretariat@seameo.org ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ