แสดงรายละเอียดข่าวThe Elite Study in Taiwan (ESIT) Program Office and the Elite 600 scholarship program

The Elite Study in Taiwan (ESIT) Program Office and the Elite 600 scholarship program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Elite Study in Taiwan (ESIT) Program Office and the Elite 600 scholarship program

The Elite Study in Taiwan (ESIT) Project, Ministry of Education, Taiwan was founded in 2008, for the purposes of coordination and promotion of international talent mobility, one-stop and online service for international applications, and assisting 50 ESIT consortium universities and international institutions and students. Under the ESIT, cooperation agreements have been establish with the Socialist Republic of Vietnam, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand since 2008. The VEST-500, the DIKTI, and the Elite 600 are the official projects to assist selected scholarship individuals to pursue their Master and/ or Doctoral degrees in Taiwan.

To learn more information about English program, please visit: www.esit.org.tw or email
to paige@esit.org.tw

For the Elite 600 scholarship, there are few steps for your application. (which will be available for applying 2015 spring enrollment from the August to the year end, 2014)
1.  Please send the endorsement letter from your university that they support you to Taiwan for your advanced degree to paige@esit.org.tw. If your university would like to financially support to come, please state it on the letter.
2.  Go on our website to apply universities in Taiwan. To follow the steps of application:
www.esit.org.tw/apply_4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ