แสดงรายละเอียดข่าวเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ The 21st Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2014 (หมดเขต 23 ก.ค. 57)

เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ The 21st Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2014 (หมดเขต 23 ก.ค. 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ The 21st Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2014 (หมดเขต 23 ก.ค. 57)

เชิญนักศึกษาที่สนใจส่งบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ The 21st Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2014 ในหัวข้อ What can we do for Asia sustainability? ด้านประชากร อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและความยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ส่วนงานวิทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ และสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ