แสดงรายละเอียดข่าวThe ASAIHL Conference on Education Innovation for the Knowledge-based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology (หมดเขต 13 ส.ค. 57)

The ASAIHL Conference on Education Innovation for the Knowledge-based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology (หมดเขต 13 ส.ค. 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The ASAIHL Conference on Education Innovation for the Knowledge-based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology (หมดเขต 13 ส.ค. 57)

The Association of Southeast Asian Institutions for Higher Learning (ASAIHL) ร่วมกับ Nanyang Technological University, Singapore เปิดรับสมัครผู้แทนจากมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมนำเสนอ Country Paper สำหรับการประชุม The ASAIHL Conference on Education Innovation for the Knowledge-based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2557 ณ Nanyang Technological University, Singapore

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ 3 คน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและต้องลงทะเบียน Online ที่
http://conference.ntu.edu.sg/asaihl/Pages/OnlineRegistration.aspx

กำหนด
Abstract Submission   : 15 August 2014
Notification of Paper Acceptance  : 1 September 2014
Full Paper Submission      : 1 October 2014

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่
http://conference.ntu.edu.sg/asaihl/Pages/aboutAsaihl.aspx

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ