แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ