ประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่า (ปี 2-4)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่า (ปี 2-4)

ประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่า (ปี 2- 4) ในปีการศึกษา 2557 นี้มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มขึ้น ขอให้น้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ตรงเวลา และส่งเอกสารให้ครบถ้วนด้วยนะคะ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่ม และดาวน์โหลดได้จากไฟล์ประกอบค่ะ