ประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่

ประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ขอให้นักศึกษาผู้ต้องการกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2557 ดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากไฟล์ประกอบค่ะ