แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุน ERASMUS Lotus-Unlimited จำนวน 4 ทุน (หมดเขต 10 ก.ค. 57)

เปิดรับสมัครทุน ERASMUS Lotus-Unlimited จำนวน 4 ทุน (หมดเขต 10 ก.ค. 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุน ERASMUS Lotus-Unlimited จำนวน 4 ทุน (หมดเขต 10 ก.ค. 57)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนการศึกษาภายใต้โครงการ ERASMUS Lotus-Unlimited ณ มหาวิทยาลัยพันธมิตรในสหภาพยุโรป จำนวน 4 ทุน คือ

1.  ระดับปริญญาโท 6 เดือน จำนวน 2 ทุน
2.  ระดับปริญญาเอก 6 เดือน จำนวน 1 ทุน
3.  ระดับปริญญาเอก 10 เดือน จำนวน 1 ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.lotus.ugent.be/index.asp และส่งสำเนาหลักฐานการสมัครมายัง อีเมล์ ird.camt@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริหาร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ห้อง 520 ในวันเวลาราชการ โทร. 053-941808


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ