แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"‏

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"‏ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงาน

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)" ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ