ยกเลิกการส่งรหัสผ่านลงทะเบียนและรหัสผ่านดูเกรด ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ยกเลิกการส่งรหัสผ่านลงทะเบียนและรหัสผ่านดูเกรด ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักทะเบียนและประมวลผลขอยกเลิกการส่งรหัสผ่านลงทะเบียนและรหัสผ่านดูเกรด ในปีการศึกษา 2557 และให้นักศึกษาทุกชั้นปีใช้ IT Account (@cmu.ac.th) ในการลงทะเบียนและดูเกรด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

งานบริการการศึกษา