แสดงรายละเอียดข่าวยกเลิกการส่งรหัสผ่านลงทะเบียนและรหัสผ่านดูเกรด ประจำปีการศึกษา 2557

ยกเลิกการส่งรหัสผ่านลงทะเบียนและรหัสผ่านดูเกรด ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยกเลิกการส่งรหัสผ่านลงทะเบียนและรหัสผ่านดูเกรด ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักทะเบียนและประมวลผลขอยกเลิกการส่งรหัสผ่านลงทะเบียนและรหัสผ่านดูเกรด ในปีการศึกษา 2557 และให้นักศึกษาทุกชั้นปีใช้ IT Account (@cmu.ac.th) ในการลงทะเบียนและดูเกรด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

งานบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ