แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ "INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, ORDER AND CRIMINAL JUSTICE"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, ORDER AND CRIMINAL JUSTICE" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, ORDER AND CRIMINAL JUSTICE" วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศมาเลเชีย ท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.iium.edu.my/conference/international-conference-law-order-criminal-justice

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ