แสดงรายละเอียดข่าวMobility Courses at Universiti Sultan Abidin (UniSZA), Malaysia for International Student

Mobility Courses at Universiti Sultan Abidin (UniSZA), Malaysia for International Student - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Mobility Courses at Universiti Sultan Abidin (UniSZA), Malaysia for International Student

ด้วย Universiti Sultan Abidin (UniSZA), Malaysia เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 ประเภท คือ โครงการ NHE 8013 และ 8023 ระหว่างวันที่ 3 -27 สิงหาคม 2557 โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมโครงการ จำนวน 4,500 ริงกิต ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.unisza.edu.my/mobility

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ